Hãng Heine, Đức

Các loại dụng cụ thăm khám chất lượng cao của hãng Heine, CHLB Đức