Hãng Clement Clarke, Anh

Trang thiết bị mắt của hãng Clement Clarke – một thương hiệu đáng tin cậy của vương quốc Anh. Những sản phẩm do Clement Clarke sản xuất này đã được sử dụng rộng rãi và yêu thích bởi các bác sỹ nhãn khoa và chuyên gia y tế kể từ khi giới thiệu thiết bị tập nhược thị đầu tiên vào năm 1929.