Hãng Med-Logics, Mỹ

Máy phẫu thuật phaco, tạo vạt giác mạc với kỹ thuật hiện đại của hãng Med-Logics, Mỹ