Nơi nhập dữ liệu

Bộ dụng cụ phẫu thuật nong lệ quản

 • Giá thị trường: Liên hệ
  • Bộ sản phẩm gồm 23 dụng cụ
  • Hãng sản xuất: CILITA – Nga

  Mô tả sản phẩm

  1 Que thông lệ quản Bowman, thép không gỉ

  Size 0000-000, đầu dò D=0,4 & 0,5 mm

  D-010S
  2 Que thông lệ quản Bowman, thép không gỉ

  Size 00-0; đầu dò D=0,7 & 0,8 mm

  D-011S
  3 Que thông lệ quản Bowman, thép không gỉ

  Size 1-2; đầu dò D=0,9 & 1,1 mm

  D-012S
  4 Que thông lệ quản Bowman, thép không gỉ

  Size 3-4; đầu dò D=1,3 & 1,4 mm 

  D-013S
  5 Que thông lệ quản Bowman, thép không gỉ

  Size 5-6; đầu dò D=1,5 & 1,6 mm

  D-014S
  6 Que thông lệ quản Bowman, thép không gỉ

  Size 7-8; đầu dò D=1,8 & 1,9 mm

  D-015S
  7 Que thông lệ quản, đầu hình giọt nước, thép không gỉ

  Size 0000-000

  D-110S

   

  8 Que thông lệ quản, đầu hình giọt nước, thép không gỉ

  Size 00-0

  D-111S
  9 Que thông lệ quản, đầu hình giọt nước, thép không gỉ

  Size 1-2

  D-112S
  10 Que thông lệ quản, đầu hình giọt nước, thép không gỉ

  Size 3-4

  D-113S
  11 Que thông lệ quản, đầu hình giọt nước, thép không gỉ

  Size 5-6

  D-114S
  12 Que thông lệ quản, đầu hình giọt nước, thép không gỉ

  Size 7-8

  D-115S
  13 Que đuôi lợn, đầu tù, dài 140mm, lỗ 0.4mm, cán titan, đầu dò bằng thép không gỉ D-030
  14 Que đuôi lợn, đầu sắc, dài 140mm, lỗ 0.5mm, cán titan, đầu dò bằng thép không gỉ D-0301
  15 Que đuôi lợn, dài 140mm, hai lỗ hai đầu, đường kính 10mm và 12mm, cán titan, đầu dò bằng thép không gỉ D-032
  16 Que nong lệ quản Wilder, titan, dài 100mm

  Size 1, đầu nhọn 19mm

  D-050T
  17 Que nong lệ quản Wilder, titan, dài 100mm

  Size 2, đầu nhọn 23mm

  D-051T
  18 Que nong lệ quản Wilder, titan, dài 100mm

  Size 3, đầu nhọn 32mm

  D-052T
  19 Que nong lệ quản Muldoon, dài 100mm, titan D-061T
  20 Que nong lệ quản hình chóp, thép không gỉ

  No1, D=0.25mm

  D-0211
  21 Que nong lệ quản hình chóp, thép không gỉ

  No2, D=0.50mm

  D-0221
  22 Que nong lệ quản hình chóp, thép không gỉ

  No3, D=0.75mm

  D-0231
  23 Khay nhựa tiệt trùng M-401