Hãng Heine, Đức

Các loại thiết bị, dụng cụ thăm khám chất lượng cao của hãng Heine, CHLB Đức