Khay / Hộp đựng dụng cụ

Khay / hộp đựng dụng cụ để hấp tiệt trùng