Hãng Madhu, Ấn Độ

Các dụng cụ dùng trong thăm khám, phẫu thuật nhãn khoa hãng Madhu, Ấn Độ