Hãng Nova Eye, Mỹ

Thiết bị iTrack nổi tiếng của hãng Nova Eye trong điều trị bệnh glocom (glaucoma), can thiệp tối thiểu, không cấy ghép, không đặt stent, giải quyết triệt để nguyên nhân tăng nhãn áp do tắc kênh SC

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.