Hãng Feather, Nhật Bản

Các loại dao phẫu thuật phaco, tạo đường hầm, crescent, MVR… chất lượng cao, siêu sắc của hãng Feather, Nhật Bản