VTPT Dịch kính võng mạc

Vật tư phẫu thuật dịch kính võng mạc của hãng Labtician, Canada.