Hãng Molteno, New Zealand

Các van glocom (glaucoma valve) Moteno 3 nổi tiếng siêu mỏng, đạt hiệu quả tối ưu trong điều trị tăng nhãn áp