Bộ dụng cụ mổ cấp cứu

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Bộ dụng cụ gồm 33 dụng cụ

  Hãng sản xuất: John Weiss – Anh

  Mô tả sản phẩm

  STT Tên sản phẩm Thông số kỹ thuật Chất liệu
  1 0108084 Kim bơm tiền phòng Bishop-Harmon
  • Kim: 19G, gẫy góc, 6mm từ đầu tới góc, tổng chiều dài 40m
  • Bóng silicon kích thước 55mm x 25mm
  • Đầu nối bóng silicon và kim bơm
  Mix
  2 0101462 Kẹp giữ chỉ
  • Thẳng, đầu răng cưa 10mm
  • Tổng chiều dài 38mm
  Thép không gỉ
  3 0101589 Kẹp xăng
  • Thẳng
  • Tổng chiều dài 85mm
  Thép không gỉ
  4 0101472 Kẹp cầm máu thẳng
  • Đầu kẹp răng cưa 26mm
  • Tổng chiều dài 125mm
  Thép không gỉ
  5 0104075

  0104074

  Vành mi Barraquer
  • Cỡ trẻ em
  • Má vành dây kín 12mm
  • Độ mở tối đa 15mm
  • Tổng chiều dài 42mm
  • Cỡ người lớn
  • Má vành dây kín 17mm
  • Độ mở tối đa 16mm
  • Tổng chiều dài 45mm
  Thép không gỉ
  6 0104142 Vành mi Lieberman cỡ người lớn
  • Vành dây, hình chữ K
  • Độ mở tối đa 40mm
  • Tổng chiều dài 82mm
  Thép không gỉ
  7 0120283 Compa
  • Hai mặt, dải đo 20mm, chia độ 0.5mm
  Thép không gỉ
  8 0120284 Thước
  • Một mặt, 150mm/6 inch
  Thép không gỉ
  9 0107013 Móc Desmarres
  • Cỡ trung bình, 13mm
  • Tổng chiều dài 140mm
  Thép không gỉ
  10 0102033 Kìm mang kim Barraquer cong, có khóa
  • Cán tròn, có khoá, nhỏ, cong
  • Hàm 8mm
  • Tổng chiều dài 140mm
  Thép không gỉ
  11 0102002 Kìm mang kim Castroviejo thẳng, có khóa
  • Có khoá, cỡ tiêu chuẩn, thẳng
  • Hàm 10mm
  • Tổng chiều dài 145mm
  Thép không gỉ
  12 0601335 Cán dao
  • Tròn, có khía
  • Dài 10cm
  Thép không gỉ
  13 0103224 Kéo cong đầu nhọn Bow
  • Độ dài phần cắt 23mm
  • Độ dài lưỡi 30mm
  • Tổng chiều dài 115mm
  Thép không gỉ
  14 0103271 Kéo thẳng đầu nhọn Bow
  • Độ dài phần cắt 19mm
  • Độ dài lưỡi 28mm
  • Tổng chiều dài 100mm
  Thép không gỉ
  15 0105073 Móc lác Graefe, cỡ trung bình
  • Móc cỡ trung bình, 8mm
  • Tổng chiều dài 138mm
  Thép không gỉ
  16 0103245 Kéo cắt mống mắt De Wecker
  • Gẫy góc, đầu nhọn
  • Độ dài phần cắt 5mm
  • Độ dài lưỡi 8mm
  • Tổng chiều dài 110mm
  Thép không gỉ
  17 0114298 Kim hai đầu
  • Hai đầu, có nắp đậy
  • Kim khâu sắc kích thước 1mm x 7mm
  • Kim rút thẳng, kích thước 1mm x 24mm
  • Tổng chiều dài 118mm
  Thép không gỉ
  18 0109215 Móc mống mắt
  • Gẫy góc, 10mm từ đầu tới góc
  • Tổng chiều dài 117mm
  Titan
  19 0114220 Thìa nạo Meibomian
  • Hai đầu, kích thước đầu thìa 9mm x 4mm
  • Tổng chiều dài 126mm
  Thép không gỉ
  20 0109522  Nhấn củng mạc hai đầu
  • 1 đầu nhẵn olive, 1 đầu nhẵn hình chữ T
  • Tổng chiều dài 137mm
  Titan
  21 0101046 Panh Castroviejo có mấu 0.3mm
  • Thẳng, mấu 0.3mm
  • Đầu kẹp 8mm
  • Tổng chiều dài 105mm
  Thép không gỉ
  22 0101332 Panh mống mắt có mấu Bonn
  • Mấu 0.12mm
  • Tổng chiều dài 72mm
  Thép không gỉ
  23 0101315 Panh mống mắt
  • Thẳng, đầu răng cưa 12mm
  • Tổng chiều dài 99mm
  Thép không gỉ
  24 0101542 Panh kết mạc Moorfields
  • Thẳng, đầu răng cưa, cơ tiêu chuẩn
  • Đầu kẹp 14mm
  • Tổng chiều dài 113mm
  Thép không gỉ
  25 0101005 Panh kết mạc có mấu Lister
  • Mấu 1.2mm
  • Đầu kẹp 12mm
  • Tổng chiều dài 110mm
  Thép không gỉ
  26 0101364 Panh giác mạc Colibri
  • Mấu 0.12mm
  • Đầu kẹp 6mm
  • Tổng chiều dài 74mm
  Thép không gỉ
  27 0105080 Móc cơ Assaf
  • Móc 7mm
  • Tổng chiều dài 145mm
  Thép không gỉ
  28 0101003

   

  Panh rút chỉ thẳng Alabama
  • Đầu răng cưa dọc
  • Đầu kẹp 8mm
  • Tổng chiều dài 101mm
  Thép không gỉ
  29 0101013 Panh rút chỉ gẫy góc Kelman-McPherson
  • 10.5mm từ đầu tới góc
  • Đầu kẹp 10mm
  • Tổng chiều dài 88mm
  Thép không gỉ
  30 0101398

  0101399

  Panh kẹp cơ Worth cỡ người lớn, trái/phải
  • Cỡ người lớn, có khoá
  • Gẫy góc trái/phải, 13mm từ đầu tới góc
  • Đầu kẹp răng cưa dọc 15mm
  • Tổng chiều dài 100mm
  Thép không gỉ
  31 0101395

  0101397

  Panh kẹp cơ Jameson cỡ trẻ em, trái/phải
  • Có khoá
  • Gẫy góc trái/phải, 8mm từ đầu tới góc
  • 4 răng x 0.6mm
  • Tổng chiều dài 99mm
  Thép không gỉ
  32 0101394

  0101396

  Panh kẹp cơ Jameson cỡ người lớn, trái/phải
  • Có khoá
  • Gẫy góc trái/phải, 13mm từ đầu tới góc
  • 6 răng x 0.6mm
  • Tổng chiều dài 99mm
  Thép không gỉ
  33 0103173 Kéo Westcott cong đầu nhọn
  • Độ dài phần cắt 9mm
  • Độ dài lưỡi 23mm
  • Tổng chiều dài 115mm
  Thép không gỉ