Bộ DCPT Phaco ngoài bao - Extracapsular using Phaco - Hãng Stephens Instruments, Mỹ

Bộ DCPT Phaco ngoài bao – Hãng Stephens Instruments, Mỹ

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Hãng sản xuất: Stephens Instruments
  • Nước sản xuất: Mỹ

Mô tả sản phẩm

Chi tiết:

TT Tên dụng cụ Mã hiệu
1 Cán dao AD-1036
2 Vành mi Barraquer S1-1012
3 Vành mi chữ K Lieberman S1-1026
4 Vòng cố định Thornton S1-1211A
5 Xoay nhân Lester S4-1372
6 Móc Jaffe-Maltzman, đầu chữ V S4-1392
7 Compa Castroviejo S4-1455
8 Chóp phaco Nagahara S4-1550
9 CChopsChang-seibel S4-1554
10 Panh giác mạc Barraquer Colibri S5-1120
11 Panh kết mạc McGregor S5-1355
12 Panh rút chỉ Castroviejo S5-1560
13 Panh Kelman-McPherson S5-1630
14 Panh không mấu đầu thẳng S5-1670
15 Panh không mấu đầu cong S5-1675
16 Panh kẹp nhân Livernois S5-1794M
17 Panh kẹp nhân cross-action S5-1798
18 Kẹp lau Backhaus S5-1904A
19 Kelly Hemostat S5-1905
20 Kìm kẹp kim Stephens S6-1130
21 Kéo Westcott đầu tù S7-1325
22 Kéo cắt bao Vannas S7-1375
23 Kéo Stern-Gills Vannas S7-1384
24 Kim bơm tiền phòng Bishop Harmon SC-1005
25 Kim bơm khí 27G SC-1630
26 Kim tưới Binkhorst trái SC-1820
27 Kim tưới Binkhorst phải SC-1825
28 Kim đánh bóng màng Jensen SC-1835
29 Kim Simcoe 23G SC-1906
30 Kim tách nước Chang SC-5335
31 Kim tách nước Sauter SC-5360
32 Lanhhộp đựng dụng cụ
cết mạc McGregor
T2-0005