Bộ dụng cụ ghép giác mạc

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Bộ sản phẩm gồm 29 dụng cụ

  Hãng sản xuất: John Weiss/ Anh

  Mô tả sản phẩm

  STT Tên sản phẩm Thông số kỹ thuật Chất liệu
  1 0108084 Kim bơm tiền phòng Bishop-Harmon –  Kim: 19G, gẫy góc, 6mm từ đầu tới góc, tổng chiều dài 40mm, thép không gỉ

  –  Bóng silicon kích thước 55mm x 25mm

  –  Đầu nối bóng silicon và kim bơm

  Thép không gỉ
  2 0101589 Kẹp xăng –  Thẳng

  –  Tổng chiều dài 85mm

  Thép không gỉ
  3 0104074 Vành mi người lớn Barraquer –  Má vành dây 17mm

  –  Độ mở tối đa 16mm

  –  Tổng chiều dài 45mm

  Thép không gỉ
  4 0104137 Vành mi người lớn Lieberman –  Má vành đặc 9mm

  –  Độ mở tối đa 40mm

  –  Tổng chiều dài 82mm

  Thép không gỉ
  5 0101474 Kẹp cầm máu –  Thẳng, đầu răng cưa 20mm

  –  Tổng chiều dài 95mm

  Thép không gỉ
  6 0101462 Kẹp giữ chỉ –  Thẳng, đầu răng cưa 10mm

  –  Tổng chiều dài 38mm

  Thép không gỉ
  7 0103020 Kéo giác mạc Katzin, trái –  Gẫy góc, đầu tù nhỏ

  –  Độ dài phần cắt 5mm

  –  Độ dài lưỡi 10mm

  –  Tổng chiều dài 103mm

  Thép không gỉ
  8 0103019 Kéo giác mạc Katzin, phải –  Gẫy góc, đầu tù nhỏ

  –  Độ dài phần cắt 5mm

  –  Độ dài lưỡi 10mm

  –  Tổng chiều dài 103mm

  Thép không gỉ
  9 0103106 Kéo vannas cong đầu sắc –  Độ dài phần cắt 5mm

  –  Độ dài lưỡi 12mm

  –  Tổng chiều dài 89mm

  Thép không gỉ
  10 0101592 Panh cơ thẳng Troutman –  Gẫy góc, mấu 0.5mm

  –  10mm từ đầu tới góc

  –  Tổng chiều dài 105mm

  Thép không gỉ
  11 0101046 Panh Castroviejo cán rộng có mấu –  Thẳng, mấu 0.3mm

  –  Đầu kẹp 8mm

  –  Tổng chiều dài 105mm

  Thép không gỉ
  12 0101075 Panh giác mạc Bonn, thẳng –  Mấu 0.12mm

  –  Đầu kẹp 6mm

  –  Tổng chiều dài 115mm

  Thép không gỉ
  13 0101364 Panh giác mạc Colibri –  Mấu 0.12mm

  –  Đầu kẹp 6mm

  –  Tổng chiều dài 74mm

  Thép không gỉ
  14 0108003

  0108004

  Kim bơm khí Rycroft 30G/27G –  Hộp/10 chiếc Thép không gỉ
  15 0101105 Panh rút chỉ Birks cong –  Đầu kẹp 5mm

  –  Tổng chiều dài 105mm

  Thép không gỉ
  16 0101103 Panh rút chỉ Birks thẳng –  Đầu kẹp 5mm

  –  Tổng chiều dài 105mm

  Thép không gỉ
  17 0109070 Panh khâu giác mạc –  Hai răng khâu giác mạc với mấu 0.12mm

  –  Đầu kẹp 4.5mm

  –  Tổng chiều dài 75mm

  Thép không gỉ
  18 0109210 Kìm mang kim Carlson-Troutman không khoá –  Thẳng, cỡ nhõ, cán ngắn

  –  Hàm 8mm

  –  Tổng chiều dài 80mm

  Titan
  19 0102007 Kìm mang kim Castroviejo có khoá –  Cong, cỡ tiêu chuẩn

  –  Hàm 10mm

  –  Tổng chiều dài 145mm

  Thép không gỉ
  20 0111077 Khoan –  Cỡ tiêu chuẩn

  –  Đường kính 6.0mm, dài 20mm

  –  Hộp/2 chiếc

  Thép không gỉ
  21 0111092 Khoan –  Cỡ tiêu chuẩn

  –  Đường kính 9.5mm, dài 20mm

  –  Hộp/2 chiếc

  Thép không gỉ
  22 0114322 Vòng cố định củng mạc –  Bộ/6 chiếc (Đường kính 13/15/17/19/21/23 mm) Thép không gỉ
  23 1501121 Giác mạc kế cầm tay –  Đường kính đầu trong 9mm

  –  Đường kính đầu ngoài 29mm

  –  Tổng chiều dài 20mm

  Titan
  24 1501125

  1501126

  1501127

  Thanh đánh dấu giác mạc –  Các loại: 6 ngạnh/8 ngạnh/12 ngạnh

  –  Tổng chiều dài 126mm

  Titan
  25 0109532 Bristol spatula –  Khe lõm 10mm x 15mm

  –  Tổng chiều dài 130mm

  Titan
  26 0114025 Dao giác mạc Desmarres, cỡ nhỏ –  Lưỡi 10mmx4mm

  –  Tổng chiều dài 130mm

  Thép không gỉ
  27 0114026 Dao giác mạc Desmarres,  cỡ trung bình –  Lưỡi 10mmx4.5mm

  –  Tổng chiều dài 130mm

  Thép không gỉ
  28 0114027 Dao giác mạc Desmarres, cỡ lớn –  Lưỡi 10mmx5mm

  –  Tổng chiều dài 130mm

  Thép không gỉ
  29 0111041 Thớt silicone –  Đường kính lỗ 14mm

  –  Đường kính ngoài 30mm

  Silicone