Bộ dụng cụ mổ lác

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Bộ dụng cụ gồm 27 sản phẩm

  Mô tả sản phẩm

  STT Tên dụng cụ Thông số kỹ thuật Chất liệu
  1 0108084 Kim bơm tiền phòng Bishop-Harmon Kim: 19G, gẫy góc, 6mm từ đầu tới góc, tổng chiều dài 40mm

  Bóng silicon kích thước 55mm x 25mm

  Đầu nối bóng silicon và kim bơm

  Mix
  2 0101462 Kẹp giữ chỉ Thẳng

  Đầu răng cưa 10mm

  Thép không gỉ
  3 0101589 Kẹp xăng Thẳng

  Tổng chiều dài 85mm

  Thép không gỉ
  4 0101474 Kẹp cầm máu thẳng Đầu kẹp răng cưa 20mm

  Tổng chiều dài 95mm

  Thép không gỉ
  5 0103271 Kéo thẳng đầu nhọn Độ dài phần cắt 19mm

  Độ dài lưỡi 28mm

  Tổng chiều dài 100mm

  Thép không gỉ
  6 0104136 Vành mi cỡ người lớn Lieberman Má vành đặc 15mm

  Độ mở tối đa 45mm

  Tổng chiều dài 75mm

  Thép không gỉ
  7 0104004 Vành mi cỡ trẻ em Má vành mở 12mm

  Độ mở tối đa 30mm

  Tổng chiều dài 70mm

  Mix
  8 0103178 Kéo Stevens đầu tù thẳng Độ dài phần cắt 26mm

  Độ dài lưỡi 31mm

  Tổng chiều dài 115mm

  Thép không gỉ
  9 0103172 Kéo Westcott cong đầu tù Độ dài phần cắt 9mm

  Độ dài lưỡi 23mm

  Tổng chiều dài 115mm

  Thép không gỉ
  10 0103173 Kéo Westcott cong đầu nhọn Độ dài phần cắt 9mm

  Độ dài lưỡi 23mm

  Tổng chiều dài 115mm

  Thép không gỉ
  11 0601335 Cán dao Tròn, có khía

  Dài 10 cm

  Thép không gỉ
  12 0107012

  0107013

  0107014

  Móc Desmarres các cỡ Có các cỡ:

  Cỡ nhỏ, 12mm

  Cỡ trung bình 13mm

  Cỡ lớn 15mm

  Tổng chiều dài 140mm

  Thép không gỉ
  13 0120283 Compa Hai mặt, dải đo 20mm, chia độ 0.5mm Thép không gỉ
  14 0105081

  0105080

  Móc cơ Assaf Có các cỡ:

  Cỡ trẻ em: móc 5mm,

  Cỡ người lớn: móc 7mm

  tổng chiều dài 145mm

  Thép không gỉ
  15 0105072

  0105073

  0105074

  Móc lác Graefe thẳng Có các cỡ:

  cỡ nhỏ 5mm

  cỡ trung bình, 8mm

  cỡ lớn 10mm

  Tổng chiều dài 138mm

  Chất liệu: Thép không gỉ

  Thép không gỉ
  16 0120284 Thước Một mặt, 150mm/6 inch Thép không gỉ
  17 0101323 Panh mống mắt Thẳng, đầu kẹp răng cưa 12mm

  Tổng chiều dài 100mm

  Thép không gỉ
  18 0101542 Panh kết mạc Thẳng, đầu răng cưa cỡ tiêu chuẩn

  Đầu kẹp 14mm

  Tổng chiều dài 113mm

  Thép không gỉ
  19 0101047 Panh Castroviejo có mấu 0.5mm Cán rộng, mấu 0.5mm

  Đầu kẹp 8mm

  Tổng chiều dài 105mm

  Thép không gỉ
  20 0101075 Panh giác mạc Bonn mấu 0.12mm Mấu 0.12mm

  Đầu kẹp 6mm

  Tổng chiều dài 115mm

  Thép không gỉ
  21 0101285 Panh cơ Francis 2×3 răng 2×3 răng 1mm

  Tổng chiều dài 120mm

  Thép không gỉ
  22 0101103 Panh rút chỉ Birks thẳng Đầu kẹp 5mm

  Tổng chiều dài 105mm

  Thép không gỉ
  23 0101397 Kẹp cơ Jameson Có khoá, 4 răng x 0.6mm

  Gẫy góc 8mm từ đầu tới góc

  Tổng chiều dài 99mm

  Thép không gỉ
  24 0101396

  0101394

  Kẹp cơ Jameson cỡ người lớn, phải/trái Có khoá, 6 răng x 0.6mm

  Gẫy góc, 13mm từ đầu tới góc

  Tổng chiều dài 99mm

  Thép không gỉ
  25 0101398

  0101399

  Kẹp cơ Worth phải/trái Có khóa, Gẫy góc

  Đầu kẹp 15mm, có khía răng cưa dọc

  Tổng chiều dài 100mm

  Thép không gỉ
  26 0109205 Kìm mang kim nhỏ cong không khóa Cán tròn, không khoá, nhọn, cong

  Hàm 8mm

  Tổng chiều dài 108mm

  Titan
  27 0102007 Kìm mang kim Castroviejo cong có khoá Cỡ tiêu chuẩn, cong

  Hàm 10mm

  Tổng chiều dài 145mm

  Thép không gỉ