Bộ dụng cụ mổ lệ đạo

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Bộ dụng cụ gồm 28 sản phẩm

  Hãng sản xuất: John Weiss – Anh

  Mô tả sản phẩm

  STT Tên Thông số kỹ thuật Chất liệu
  1 0108084 Kim bơm tiền phòng Bishop-Harmon –         Kim: 19G, gẫy góc, 6mm từ đầu tới góc, tổng chiều dài 40mm

  –         Bóng silicon kích thước 55mm x 25mm

  –         Đầu nối bóng silicon và kim bơm

  Mix
  2 0101589 Kẹp xăng –         Thẳng, tổng chiều dài 85mm

  –         Chất liệu: Thép không gỉ

  Thép không gỉ
  3 0114197 Lưỡi dao số 11 –         Hộp/100 cái

  –         Chất liệu: Thép không gỉ

  Thép không gỉ
  4  

  0104074

   

  0104075

   

  Vành mi Barraquer cỡ người lớn/trẻ em –        Cỡ người lớn: má vành 17mm, độ mở tối đa 16mm, tổng chiều dài 45mm

  –        Cỡ trẻ em: má vành 12mm, độ mở tối đa 15mm, tổng chiều dài 42mm

  Thép không gỉ
  5 0101474 Kẹp cầm máu thẳng –         Đầu răng cưa 20mm

  –         Tổng chiều dài 95mm

  Thép không gỉ
  6 0114198 Cán dao số 9 –         Mang lưỡi dao số 11

  –         Tổng chiều dài 115mm

  Thép không gỉ
  7 0108035 Kim bơm lệ quản cong 23G –         Chất liệu: Thép không gỉ Thép không gỉ
  8 0108037 Kim bơm lệ quản thẳng 23G –          Kim thẳng 23G Thép không gỉ
  9 0101488 Kìm gặm xương ngược Weiss –         Kích thước đầu gặm: 2mm

  –         Tổng chiều dài 180mm

  Thép không gỉ
  10 0204163 Kìm gặm xương Kerrison –         Kích thước đầu gặm: 2 mm

  –         Tổng chiều dài 180mm

  Thép không gỉ
  11 0206020 Banh mũi Killian –         Má banh 50mm

  –         Độ mở tối đa 30mm

  –         Tổng chiều dài 140mm

  Thép không gỉ
  12 0120308 Kẹp gặm xương Friedman cong –         Đầu gặm 2mm x 10mm

  –         Tổng chiều dài 135mm

  Thép không gỉ
  13 0107052 Bồ cào 4 răng –         Răng 5mm tù

  –         Tổng chiều dài 133mm

  Thép không gỉ
  14 0107057 Banh túi lệ Stevenson –         Mỗi đầu 3 răng

  –         Độ mở tối đa 20mm

  –         Tổng chiều dài 82mm

  Thép không gỉ
  15 0114262 Thanh nâng màng xương –         Hai đầu, cong nhẹ

  –         1 đầu sắc 4.5mm và 1 đầu tù 4.5mm

  –         Tổng chiều dài 182mm

  Thép không gỉ
  16 0114312 Búa –         Đầu tròn 55mm

  –         Tổng chiều dài 210mm

  Thép không gỉ
  17 0114103 Đục/khoan cong –         Cong, mũi 3mm

  –         Tổng chiều dài 180mm

  Thép không gỉ
  18 0114084 Đục/khoan thẳng –         Thẳng, mũi 3 mm

  –         Tổng chiều dài 180mm

  Thép không gỉ
  19 0105040 Que nong lệ quản Castroviejo hai đầu –         Thẳng, hai đầu nhọn: 1 đầu 18mm và 1 đầu 22mm

  –         Tổng chiều dài 138mm

  Thép không gỉ
  20 0105010 Que đuôi lợn –         Đầu có lỗ

  –         Hai đầu để sử dụng cả bên trái và bên phải

  –         Tổng chiều dài 140mm

  Thép không gỉ
  21 0105008 Que thông lệ đạo –         Bộ/4 chiếc

  –         1x 0000/000; 1x 00/0; 1x 1/2; 1x 3/4

  –         Mỗi chiếc dài 126mm

  Thép không gỉ
  22 0103268 Kéo thông túi lệ mũi –         Gẫy góc 5mm, lưỡi tù

  –         Độ dài phần cắt 23mm

  –         Độ dài lưỡi 30mm

  –         Tổng chiều dài 115mm

  Thép không gỉ
  23 0103174 Kéo Stevens thẳng đầu tù –         Đầu tù

  –         Độ dài phần cắt 16mm

  –         Độ dài lưỡi 22mm

  –         Tổng chiều dài 104mm

  Thép không gỉ
  24 0103271 Kéo thẳng nhọn –         Độ dài phần cắt 19mm

  –         Độ dài lưỡi 28mm

  –         Tổng chiều dài 100mm

  Thép không gỉ
  25 0103173 Kéo Westcott cong đầu nhọn –         Đầu nhọn

  –         Độ dài phần cắt 9mm

  –         Độ dài lưỡi 23mm

  –         Tổng chiều dài 115mm

  Thép không gỉ
  26 0102009 Kìm mang kim Castroviejo cong không khoá –         Cỡ tiêu chuẩn, cong

  –         Hàm 10mm

  –         Tổng chiều dài 145mm

  Thép không gỉ
  27 0101049 Panh Castroviejo có mấu 0.3mm –         Thẳng, mấu 0.3mm

  –         Đầu kẹp 6mm

  –         Tổng chiều dài 99mm

  Thép không gỉ
  28 0101003 Panh giữ chỉ Alabama –         Thẳng, đầu có khía răng cưa dọc

  –         Đầu kẹp 8mm

  –         Tổng chiều dài 101mm

  Thép không gỉ