BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT DỊCH KÍNH VÕNG MẠC

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Bộ sản phẩm gồm 37 dụng cụ

  Hãng sản xuất: Katena – Mỹ

  Mô tả sản phẩm

  1 K1-5711    Vành mi Fishkind- Castroviejo 20 K5-6200    Kẹp màng kết Bonaccolto
  2 K5-9850    Kẹp cầm máu, nhỏ, thẳng (4) 21 K5-6215    Kẹp cơ đa năng Nugent, ang cưa
  3 K5-9940    Kẹp cầm máu Halsted, thẳng (2) 22 K5-2500    Kẹp cơ Castroviejo, 0,12 mm
  4 K4-7400    Kéo thẳng nhọn 23 K5-2510    Kẹp cơ Castroviejo, 0.3 mm
  5 K7-5000    Ống rửa Bishop-Harmon A/C 24 K5-3510    Kẹp cơ Bishop- Harmon (2)
  6 K4-8500    Kéo cắt gân thẳng Stevens 25 K6-1520    Kìm kẹp kim Castroviejo, cong
  7 K4-8510    Kéo cắt gân cong Stevens 26 K6-1500    Kìm kẹp kim Castroviejo, thẳng
  8 K4- 3004   Kéo cắt gân Westcott 27 K5-5000    Pince rút chỉ McPherson, thẳng
  9 K4-4100    Kéo cắt chỉ Westcott 28 K1-9010    Banh cơ Helveston Barbie
  10 K20-2464  Lưỡi dao vi phẫu #64 (hộp) 29 K1-9019    Banh cơ Helveston, lõm, 11mm
  11 K20-1910  Cán dao 30 K7-3550    Kim bơm hút dịch nhầy, 22ga
  12 K20-2286  Dao MVR, 1.5mm, 19 ga 31 K7-3620    Kim bơm Randolph, 19ga
  13 K1-7880    Banh Schepens 32 K20-5000  Que thấm hút K-Sponge (hộp)
  14 K3-6720    Móc cơ Graefe #2 33 K8-7065    Dây lưỡng cực
  15 K3-6740    Móc tách võng mạc Gass 34 K8-7021    Kẹp lưỡng cực, gẫy góc, đầu tù
  16 K1-7825    Thanh ấn Schocket 35 K5-7600    Kẹp (cán siết), răng cưa, thẳng
  17 K3-9000    Compa Castroviejo, thẳng 36 K4-5300    Kéo (cán siết), ngang, thẳng
  18 K1-7790    Thanh đánh dấu củng mạc Gass 37 K9-2350    Khay khử trùng
  19 K5-7950    Kẹp Watzke