BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT GHÉP GIÁC MẠC

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Bộ sản phầm gồm 29 dụng cụ

  Hãng sản xuất : Katena – Mỹ

  Mô tả sản phẩm

  1. K7-5000 Ống rửa Bishop-Harmon A/C 15.    K20-2108 Khoan giác mạc chân không Barron, 8.0mm
  2. K5-9960 Kẹp lau Jones 16.    *K20-2110 Khoan giác mạc chân không Barron, 8.5mm
  3. K1-7100 Vòng cố định củng mạc Flieringa (8 cái/bộ) 17.    K5-1560 Kẹp cố định giác mạc Polack
  4. K1-7312 Vòng cố định củng mạc McNeill 18.    K5-2500 Kẹp cơ Castroviejo, 0.12mm
  5. K1-5010 Vành mi dây Barraquer, cỡ lớn 19.    K5-2510 Kẹp cơ Castroviejo, 0.3mm
  6. K1-5678 Vành mi Lieberman 20.    K5-1520 Kẹp giác mạc Harms-Colibri, 0.12mm
  7. K5-9900 Kẹp cầm máu Hartmann, thẳng (2) 21.    K5-5220 Pince rút chỉ Tennant thẳng
  8. K5-9850 Serrefine, small, straight (2) 22.    K5-5230 Pince rút chỉ Tennant cong
  9. K4-2000 Kéo giác mạc Troutman-Katzin, nhỏ, phải 23.    K3-4255 Thìa Paton
  10. K4-2010 Kéo giác mạc Troutman-Katzin, nhỏ, trái 24.    K6-3820 Kìm kẹp kim Katena, cong, có khoá
  11. K4-3004 Kéo cắt gân Westcott 25.    K6-1520 Kìm kẹp kim Castroviejo, cong, có khoá
  12. K4-4150 Kéo Vannas 26.    K7-3500 Kim bơm khí, 30ga.
  13. K20-2056 Khoan cắt giác mạc chân không, 7.5mm 27.    K7-5150 Kim bơm tiền phòng McIntyre, 26ga gẫy góc
  14.’ K20-2058 Khoan cắt giác mạc chân không, 8.0mm 28.    K9-2350 Khay tiệt trùng
    29.    K20-5010 Que thấm hút