Bộ dụng cụ phẫu thuật lấy thuỷ tinh thể ngoài bao

 • Giá thị trường: Liên hệ

  Bộ sản phẩm gồm 44 dụng cụ

  Hãng sản xuất: KATENA – Mỹ

  Mô tả sản phẩm

  1. K7-5000 Ống hút Bishop-Harmon A/C 23. K5-5000 Pince rút chỉ McPherson, thẳng
  2. K5-9960 Kẹp lau Jones 24. K5-5010 Pince rút chỉ McPherson, gẫy góc
  3. K5-9900 Kẹp cầm máu Hartmann thẳng 25. K5-5030 Kẹp Kelman-McPherson
  4. K5-9850 Serrefine, small, straight 26. K5-5081 Pince xé bao
  5. K1-5671 Vành mi Lieberman 27. K3-5230 Móc nắn thấu kính Sinskey II, gẫy góc
  6. K1-5010 Vành mi dây Barraquer, cỡ lớn 28. K3-5520 Móc mống mắt Kuglen, gẫy góc
  7. K20-1910 Cán dao (2) 29. K3-2300 Thanh chỉnh mống mắt Barraquer
  8. K20-2442 Lưỡi dao cực sắc (hộp) 30. K6-3310 Kìm kẹp kim Barraquer, cong
  9. K20-2466 Lưỡi dao tạo vạt #66 (hộp) 31. K6-1560 Kìm kẹp kim Castroviejo, thẳng
  10. K2-6540 Dao Diamond 32. K3-4010 Vợt múc nhân Lewis
  11. K20-5000 Que thấm hút K-Sponge (hộp) 33. K3-4145 Chẻ nhân Alfonso, oval
  12. K4-1000 Kéo giác mạc Castroviejo, nhỏ, phải 34. K3-4156 Chẻ nhân Alfonso
  13. K4-1010 Kéo giác mạc Castroviejo, nhỏ, trái 35. K5-7253 Kẹp nhân Alfonso
  14. K4-3004 Kéo cắt gân Westcott 36. K7-5532 Hút nhân Alfonso-Mclntyre, nhỏ
  15. K4-4100 Kéo cắt chỉ Westcott 37. K7-5533 Hút nhân Alfonso-Mclntyre, lớn
  16. K4-5010 Kéo Vannas, cong 38. K7-5241 Kim tưới hút Anis Cortex
  17. K4-5122 Kéo Stern-Gills 39. K7-3520 Kim bơm khí, 27ga.
  18. K3-9000 Compa Castroviejo 40. K7-5150 Kim bơm McIntyre A/C, 26ga.
  19. K5-6200 Kẹp màng kết 41. K7-4931 Đánh bóng bao Jensen, 23ga.
  20. K5-1520 Kẹp giác mạc Harms-Colibri, 0.12mm 42. K7-4300 Kim bơm Simcoe l/A, cong
  21. K5-2020 Kẹp cơ Bonn, 0.12mm 43. K7-6715 Kim bơm tiền/hậu phòng Brierley
  22. K5-3510 Pince cơ trực Bishop-Harmon 44. K9-2350 Khay khử trùng