Bộ dụng cụ phẫu thuật nong lệ quản

 • Giá thị trường: Liên hệ
  • Bộ sản phẩm gồm 32 dụng cụ
  • Hãng sản xuất: Katena – Mỹ

  Mô tả sản phẩm

  1. K7-5000 Ống rửa Bishop-Harmon A/C 17. K7-1845 Thanh bẩy tuyến lệ Freer cong
  2. K5-9964 Kẹp (2) 18. K7-2900 Đuôi lợn
  3. K5-9940 Kẹp cầm máu Halsted, thẳng (2) 19. K7-2623 Móc Crawford
  4 K5-9950 Kẹp cầm máu Halsted, cong (2) 20. K7-2620 Ống lệ quản Crawford LacrimalIntubation Set
  5. K7-1801 Kìm gặm Kerrison, size 1 21. K7-2500 Bộ 6 que nong Bowman
  6. K7-1822 Phễu soi mỏ vịt phía mũi, cỡ người lớn 22. K5-4000 Pince kết mạc, thẳng
  7. K7-1810 Kìm gặm Beyer 23. K5-3560 Kẹp cố định cơ Sauer, 1×2
  8. K7-1860 Búa, thép không gỉ 24. K5-6210 Kẹp màng kết Bonaccolto
  9. K20-2465 Dao tiểu phẫu #65 25. K5-2510 Kẹp Castroviejo, 0.3mm
  10. K20-1910 Cán dao 26. K1-9000 Bồ cào Knapp, 4 răng tù (2)
  11. K1-9500 Banh túi lệ Stevenson 27. K4-8510 Kéo Stevens cong
  12. K7-3000 Kim lệ quản, thẳng 28. K4-7400 Kéo thẳng nhọn
  13. K7-3010 Kim lệ quản, cong 29. K6-1520 Kìm vi phẫu, cong, có khoá
  14. K7-2300 Que nong lệ quản Castroviejo 30. K4-4100 Kéo cắt chỉ Westcott
  15. K7-1830 Thanh nâng màng xương Freer 31. K20-5000   Que thấm hút
  16. K7-1840 Thanh bẩy tuyến lệ West thẳng 32.  K9-2350 Khay tiệt trùng