Electrodes
Cimpax ElectrodesCimpax Elektrode-hoveder-ballCimpax Elektrode-hoveder-bladeCimpax Elektrode-hoveder-conizationCimpax Elektrode-hoveder-loopCimpax Elektrode-hoveder-needle

Các loại điện cực mổ Cimpax

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Hãng sản xuất: Cimpax
  • Nước sản xuất: Đan Mạch
  • Mã sản phẩm: C31-xx-xxx

Các loại điện cực Cimpax dùng một lần cho hầu hết các thủ thuật phẫu thuật:

  • Lưỡi dao, kim, đầu tròn với nhiều chiều dài khác nhau
  • Vòng và đầu cắt điện cực trong phẫu thuật sinh thiết cổ tử cung
  • Tất cả các điện cực có đường kính tiêu chuẩn 2.35 mm với khóa hex

Mô tả sản phẩm

Các loại đầu dao điện (blade):

Mô tả Quy cách đóng gói
C31-10-060 Dao tiêu chuẩn, dài 65 mm Hộp / 50 cái
C31-10-061 Dao phủ, dài 65 mm Hộp / 50 cái
C31-10-062 Dao phủ/cách nhiệt, dài 65 mm Hộp / 50 cái
C31-10-063 Dao phủ silicon, dài 65 mm Hộp / 50 cái
C31-10-100 Dao tiêu chuẩn, dài 100 mm Hộp / 25 cái
C31-10-101 Dao phủ, dài 100 mm Hộp / 25 cái
C31-10-102 Dao phủ/cách nhiệt, dài 100 mm Hộp / 25 cái
C31-10-120 Dao tiêu chuẩn, dài 125 mm Hộp / 25 cái
C31-10-121 Dao phủ, dài 125 mm Hộp / 25 cái
C31-10-122 Dao phủ/cách nhiệt, dài 125 mm Hộp / 25 cái
C31-10-160 Dao tiêu chuẩn, dài 165 mm Hộp / 25 cái
C31-10-161 Dao phủ, dài 165 mm Hộp / 25 cái
C31-10-162 Dao phủ/cách nhiệt, dài 165 mm Hộp / 25 cái
C31-10-200 Dao tiêu chuẩn, dài 200 mm Hộp / 10 cái
C31-10-201 Dao phủ, dài 200 mm Hộp / 10 cái
C31-10-202 Dao phủ/cách nhiệt, dài 200 mm Hộp / 10 cái

Các loại đầu kim điện (needle):

Mô tả Quy cách đóng gói
C31-11-060 Kim tiêu chuẩn, dài 65 mm Hộp / 50 cái
C31-11-061 Kim phủ, dài 65 mm Hộp / 50 cái
C31-11-062 Kim phủ/cách nhiệt, dài 65 mm Hộp / 50 cái
C31-11-063 Kim vi phẫu, dài 100 mm Hộp / 25 cái
C31-11-100 Kim tiêu chuẩn, dài 100 mm Hộp / 25 cái
C31-11-101 Kim phủ, dài 100 mm Hộp / 25 cái
C31-11-102 Kim phủ/cách nhiệt, dài 100 mm Hộp / 25 cái
C31-11-120 Kim tiêu chuẩn, dài 125 mm Hộp / 25 cái
C31-11-121 Kim phủ, dài 125 mm Hộp / 25 cái
C31-11-122 Kim phủ/cách nhiệt, dài 125 mm Hộp / 25 cái
C31-11-160 Kim tiêu chuẩn, dài 165 mm Hộp / 25 cái
C31-11-161 Kim phủ, dài 165 mm Hộp / 25 cái
C31-11-162 Kim phủ/cách nhiệt, dài 165 mm Hộp / 25 cái

Các loại đầu tròn (ball):

Mô tả Quy cách đóng gói
C31-12-060 Đầu tròn 5 mm, dài 60 mm Hộp / 50 cái
C31-12-061 Đầu tròn phủ, 5 mm, dài 60 mm Hộp / 50 cái
C31-12-120 Đầu tròn 5 mm, dài 125 mm Hộp / 25 cái
C31-12-121 Đầu tròn phủ, 5 mm, dài 125 mm Hộp / 25 cái

Các loại đầu vòng (loop):

Mô tả Quy cách đóng gói
C31-17-060 Vòng 10×10 mm, dài 65 mm Hộp / 25 cái
C31-17-061 Vòng 15×12 mm, dài 65 mm Hộp / 25 cái
C31-17-062 Vòng 20×15 mm, dài 65 mm Hộp / 25 cái
C31-17-063 Vòng 20×20 mm, dài 65 mm Hộp / 25 cái
C31-17-120 Vòng 10×10 mm, dài 120 mm Hộp / 25 cái
C31-17-121 Vòng 15×12 mm, dài 120 mm Hộp / 25 cái
C31-17-122 Vòng 20×15 mm, dài 120 mm Hộp / 25 cái
C31-17-123 Vòng 20×20 mm, dài 120 mm Hộp / 25 cái

Các loại đầu sinh thiết (conization):

Mô tả Quy cách đóng gói
C31-18-060 Conization 10x15mm, 65mm Hộp / 10 cái
C31-18-061 Conization 13x20mm, 65mm Hộp / 10 cái
C31-18-062 Conization 13x10mm, 65mm Hộp / 10 cái
C31-18-063 Conization 16x22mm, 65mm Hộp / 10 cái
C31-18-120 Conization 10x15mm, 120mm Hộp / 10 cái
C31-18-121 Conization 13x20mm, 120mm Hộp / 10 cái
C31-18-122 Conization 13x10mm, 120mm Hộp / 10 cái
C31-18-123 Conization 16x22mm, 120mm Hộp / 10 cái