0109308.10109308.2

Chóp 3 cạnh cắt và đẩy nhân hình nấm

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Hãng sản xuất: Weiss
  • Nước sản xuất: Anh
  • Chất liệu: Titan

Mã sản phẩm: # 0109308 | Titan

Mô tả sản phẩm

Gẫy góc

Từ đầu đến góc 10mm

Tổng chiều dài 135mm