0109219.1

Chóp nắn nhân Lester

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Hãng sản xuất: Weiss
  • Nước sản xuất: Anh
  • Chất liệu: Titan

Mã sản phẩm: # 0109219 | Titan

Mô tả sản phẩm

Gẫy góc, từ đầu đến góc 10mm

Tổng chiều dài 118mm