0109301.2

Chóp Phaco

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Hãng sản xuất: Weiss
  • Nước sản xuất: Anh
  • Chất liệu: Titan

Mã sản phẩm: # 0109301 | Titian

Mô tả sản phẩm

Gẫy góc, đầu chóp 1mm

Từ đầu tới góc 10mm

Tổng chiều dài 112mm