3266326932693272

Dao MVR – Hãng MedOne

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Hãng sản xuất: MedOne
  • Nước sản xuất: Mỹ
  • 3266: Dao AdvantEdge® MVR 20g
  • 3268: Dao AdvantEdge® MVR 23g (thẳng)
  • 3269: Dao AdvantEdge® MVR 23g (chếch)
  • 3272: Dao AdvantEdge® MVR 23g (hẹp)

Mô tả sản phẩm

Dao MVR của MedOne có độ sắc và bền, hai trong số các thuộc tính quan trọng nhất của một con dao phẫu thuật. 
Cấu trúc kim cương của đầu lưỡi dao đảm bảo một vết rạch ngọt và chính xác mỗi lần. 
MVR 20g (mã 3266) tạo ra một con dấu lỏng cho dụng cụ 20g. 
MVR 23g (mã 3268 hoặc 3269) có thể được sử dụng để tạo sclerotomies để sử dụng với hệ thống kim 23g nhưng sẽ không phù hợp với kim dẫn đường.
MVR 23g hẹp (mã 3272) có thể được luồn qua kim dẫn đường hay trocar 23G.