Giá đặt mắt thực hành phẫu thuật

Giá đặt mắt thực hành phẫu thuật – Hãng Madhu

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Mã: MIPL/M1
  • Hãng sản xuất: Madhu
  • Nước sản xuất: Ấn Độ

Mô tả sản phẩm

Giá đặt mắt thực hành phẫu thuật dùng để gắn cố định mắt người hoặc mắt động vật để thực hành phẫu thuật phaco nói riêng, các phẫu thuật mắt nói chung.

  • Có thể gắn cố định cả mắt người và mắt động vật
  • Áp lực tiền phòng cần thiết có thể được tạo và duy trì
  • Có thể hấp tiệt trùng hay khí EO
  • Có chứng chỉ CE