Kìm mang kim Carlson – Troutman không khóa

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Hãng sản xuất: Weiss
  • Nước sản xuất: Anh
  • Chất liệu: Titan

Mã sản phẩm: # 0109210| Titan

Mô tả sản phẩm

Thẳng, cỡ nhỏ, cán ngắn

Hàm 8mm

Tổng chiều dài 80mm