Kìm mang kim Weiss cong không khóa

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Hãng sản xuất: Weiss
  • Nước sản xuất: Anh
  • Chất liệu: Titan

Mã sản phẩm: # 0109174 | Titian

Mô tả sản phẩm

Hàm kẹp 10mm

Tổng chiều dài 124mm