0109215.2

Móc mống mắt gẫy góc

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Nhãn hiệu: Weiss
  • Nước sản xuất: Anh
  • Chất liệu: Titan

Mã sản phẩm: # 0109215| Titian

Mô tả sản phẩm

Gẫy góc, 10mm từ đầy tới góc

Tổng chiều dài 117mm

Chất liệu: Titian