0110058LJ Tube frosted angledLJ Tube with hole0110019

Ống Lester Jones

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Mã: 01100xx
  • Hãng sản xuất: John Weiss
  • Nước sản xuất: Anh
  • Chất liệu: Pyrex
  • Thẳng / uốn, một đầu vát
  • Các loại đường kính: 3 – 3.5 – 4 – 4.5 mm
  • Chiều dài  các cỡ: 10 – 24 mm
  • Đặc biệt có các loại được làm đông lạnh hoặc có lỗ để khâu chỉ, giúp bám dính tốt hơn.