Test thử khô mắt Schirmer Strips

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Mã: Schirmer Strips
  • Nhãn hiệu: Schirmer Strips
  • Kiểm tra phim nước mắt và các thành phần nước mắt
  • Cho kết quả nhanh sau 5 phút
  • 100 test/ hộp.