Thanh cố định Fine-Thornton

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Hãng sản xuất: Weiss
  • Nước sản xuất: Anh
  • Chất liệu: Titan

Mã sản phẩm: # 1501094 | Titan

Mô tả sản phẩm

Vòng đánh dấu 15o, có răng tù

Đường kính vòng 13mm

Tổng chiều dài 135mm