Thanh đẩy nhân Drysdale

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Hãng sản xuất: Weiss
  • Nước sản xuất: Anh
  • Chất liệu: Titan

Mã sản phẩm: # 0109222 | Titan

Mô tả sản phẩm

Gẫy góc, đầu hình mái chèo

11mm từ đầu tới góc

Tổng chiều dài 112mm