Thanh đè củng mạc

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Nhãn hiệu: Weiss
  • Nước sản xuất: Anh
  • Chất liệu: Titan

Mã sản phẩm: #0109522 | Titian

Mô tả sản phẩm

Hai đầu có kẹp để cài

Một đầu trơn và một đầu chữ “T”

Tổng chiều dài 137mm

Chất liệu: Titian