Atropine kết hợp với miếng che mắt làm tăng thị lực ở mắt nhược thị

Đối với trẻ em bị nhược thị nặng, kết hợp atropine và liệu pháp che mắt (CAPT) giúp cải thiện thị lực mắt nhược thị (VA) nhiều hơn so với chỉ che mắt, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Ophthalmology.

Shu Wang, MD, từ Đại học Fudan ở Thượng Hải, và các đồng nghiệp đã so sánh hiệu quả của CAPT so với việc chỉ che mắt trong sáu tháng ở trẻ em từ 3 đến 12 tuổi bị giảm thị lực nghiêm trọng do lác, dị tật hoặc cả hai. Nhìn chung, 53 và 55 trẻ em lần lượt được chỉ định ngẫu nhiên vào CAPT và liệu pháp che mắt.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng sau sáu tháng, sự cải thiện trung bình của VA mắt nhược thị lần lượt là 0,72 và 0,58 logMAR (7,2 so với 5,8 dòng) đối với CAPT và chỉ che mắt (sự khác biệt, 0,14 logMAR [1,4 dòng]). Tại thời điểm ba tháng, sự cải thiện VA mắt do nhược thị ở nhóm CAPT cũng cao hơn so với nhóm chỉ che mắt (khác biệt, 0,13 logMAR [1,3 dòng]). Không bệnh nhân nào trong số những người tham gia rút lui do tác dụng phụ.

Các tác giả viết : “Nghiên cứu hiện tại chỉ ra rằng cả CAPT và liệu pháp che mắt đều có hiệu quả đối với trẻ em từ 3 đến 12 tuổi bị nhược thị nặng “. “CAPT dẫn đến sự cải thiện trung bình của VA mắt nhược thị tốt hơn là chỉ che mắt không, mặc dù sự khác biệt là tương đối nhỏ và mức độ liên quan lâm sàng của sự khác biệt này không thể xác định được bằng thử nghiệm này.”

Nguồn: JAMA Ophthalmology

Bài Viết Liên Quan