Chất nhuộm dịch kính võng mạc mới PBB dựa trên nền tảng đổi mới BBG

Tạp chí Nhãn khoa nghiên cứu và Khoa học thị giác tháng 07 năm 2019, số 60.

Đường link tham khảo: https://doi.org/

Sơ lược về các tác giả nghiên cứu:

Claudio Bucolo
Khoa học y sinh và công nghệ sinh học, Đại học Catania, Catania, Ý
Trung tâm nghiên cứu dược lý mắt-CERFO, Đại học Catania, Catania, Ý
Filippo Drago
Khoa học y sinh và công nghệ sinh học, Đại học Catania, Catania, Ý
Trung tâm nghiên cứu dược lý mắt-CERFO, Đại học Catania, Catania, Ý
Mario R Romano
Khoa học y sinh, Đại học Humanitas, Milano, Ý
Marco Rao
Khoa học dược phẩm, Đại học Catania, Catania, Ý
Angelo Spadaro
Khoa học dược phẩm, Đại học Catania, Catania, Ý
Tổng quan:
Mục đích : Đánh giá khả năng của các công thức mới dựa trên dẫn xuất BBG tổng hợp mới (PBB) để nhuộm màng ngăn trong (ILM) để cải thiện phẫu thuật dịch kính võng mạc.
Phương pháp: Các chất nhuộm PBB mới được đánh giá trong mắt nhím được so sánh với các chất nhuộm thương mại dựa trên Brilliant Blue G (BBG) và phái sinh methyl-BBG. Bốn mươi microliter của mỗi chất được tiêm từ từ trên bề mặt võng mạc. Sau 30 giây, chất nhuộm được loại bỏ và bề mặt võng mạc được rửa sạch bằng BSS. Việc bóc màng ILM được thực hiện bằng kẹp và dịch kính (RET) bên dưới khu vực lột ILM cũng được thu thập. Lượng phân tử thuốc nhuộm (BBG, methyl-BBG và PBB  ) trong ILM và RET được phát hiện bằng phân tích DAD của HPLC. Phân tích thống kê được thực hiện bằng ANOVA, theo sau là phương thức Bonferroni-Dunn.

Kết quả: Trong số các chất được thử nghiệm, PBB  là thuốc nhuộm có nồng độ ILM cao nhất và nồng độ thấp nhất trong RET. Nồng độ PBB  trong ILM cao hơn đáng kể (p <0,01) so với nhóm BBG và methyl BBG, với lượng thuốc nhuộm tăng gấp 2,9 lần và 6,0 lần. Nồng độ BBG và methyl-BBG trong RET cao hơn đáng kể (p <0,01) (tăng tương ứng gấp 20 và 11 lần trong nhóm BBG và methyl-BBG).

Kết luận: Việc nhuộm ILM có tính chọn lọc cao đạt được bằng các chất nhuộm PBB ™ tổng hợp mới có thể cải thiện các kỹ thuật phẫu thuật vừa giúp tăng cường sự phân biệt của màng võng mạc, vừa giảm lượng thuốc nhuộm đến võng mạc bên trong, giảm nguy cơ tổn thương võng mạc iatrogenic.

Bản tóm tắt này đã được trình bày tại Hội nghị thường niên ARVO 2019, được tổ chức tại Vancouver, Canada, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5 năm 2019.

Bài Viết Liên Quan