EURETINA lần thứ 19 – Đại hội của Hiệp hội các chuyên gia võng mạc châu Âu

Hiệp hội các chuyên gia võng mạc châu Âu (EURETINA) được thành lập vào năm 1999 để thúc đẩy sự hiểu biết của các chuyên gia châu Âu về dịch kính võng mạc và thoái hóa điểm vàng. Đại hội thường niên là điểm nổi bật của hoạt động thường niên của Hội và kể từ Đại hội EURETINA lần thứ nhất năm 2001, sự tham gia đã được mở rộng nhanh chóng từ 211 lên hơn 5.000 thành viên trong những năm gần đây.

EURETINA tích cực thúc đẩy phát triển chẩn đoán mới, tiến bộ trong phẫu thuật dịch kính võng mạcphát triển và ứng dụng các loại thuốc mới và thay đổi trong điều trị thoái hóa điểm vàng .Hội đặc biệt cam kết đào tạo các bác sĩ phẫu thuật trẻ và khuyến khích việc theo đuổi chuyên môn của mình trong số các bác sĩ nhãn khoa mới đủ điều kiện gia nhập.

EURETINA – Đại hội chuyên gia về võng mạc châu Âu lần thứ 19 sẽ diễn ra tại Palais des Congrès de Paris – VIPARIS.

  • Thời gian: từ ngày 05 tháng 9 năm 2019 đến ngày 08 tháng 9 năm 2019
  • Địa điểm: Trung tâm hội nghị Paris (Le Palais des Congrès de Paris – VIPARIS)

Thông tin chi tiết: http://www.euretina.org/meeting-calendar.asp

Bài Viết Liên Quan