Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ tiền mặt thấp

Các nhà khoa học Đức phát hiện ra rằng việc lây nhiễm vi-rút corona từ đồng xu hoặc tiền giấy bị nhiễm virus là “khó xảy ra” và cần phải có tải lượng vi-rút cao.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Ruhr-Đại học Bochum, đã thực hiện các thí nghiệm với tiền giấy và tiền xu đã xác định rằng nguy cơ nhiễm COVID-19 từ tiền mặt là thấp.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí  iScience nhấn mạnh rằng việc lây truyền vi-rút corona qua tiền xu và tiền giấy nhiễm là khó có thể xảy ra. Các tác giả nói thêm rằng việc lây truyền sẽ đòi hỏi lượng virus cao và các sự kiện cụ thể xảy ra đúng tuần tự.

Các thí nghiệm do các nhà khoa học tiến hành liên quan đến việc áp dụng các dung dịch vi rút ở các nồng độ khác nhau lên tiền xu và tiền giấy euro và quan sát thời gian vi rút lây nhiễm có thể phát hiện được.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng virus lây nhiễm hiện diện trên bề mặt của tiền mặt trong thời gian ngắn hơn so với thời gian nó vẫn có thể phát hiện được trên bề mặt bằng thép không gỉ.

Các thử nghiệm được thiết kế để phân tích mức độ hiệu quả của vi-rút được truyền từ bề mặt tiền sang đầu ngón tay cho thấy rằng ngay sau khi dung dịch chứa vi-rút lây nhiễm đã khô, “thực tế không có sự lây truyền” của vi-rút lây nhiễm.

Bác sĩ Daniel Todt, Đại học Ruhr-Bochum, nhấn mạnh: “Trong điều kiện thực tế, việc lây nhiễm virus Sars-Cov-2 từ tiền mặt là rất khó xảy ra”.

Nguồn : Optometry Today

Bài Viết Liên Quan